Sikkerhet

Bergen Searib sin fremste prioritet er å alltid ha sikkerhet i fokus. Deltagere får utdelt flytedrakt, flytevest og goggles, om vinteren har vi luer og hansker også. Det blir gitt nødvendig sikkerhetsinstruks og informasjon om eventuelle forbehold i forkant av hver tur.

Personer med rygg- eller nakkeproblemer samt gravide frarådes å være med på turer hvor havrafting er en del av aktiviteten.

For at turen skal gå ”knirkefritt” har vi noen enkle regler:
– Alkohol kan ikke nytes om bord.
– Deltakere plikter å fremvise legitimasjon og signere deltakerskjema før avreise.
– Personlige eiendeler tas med på eget ansvar.

Noe vi hører ofte er at RIB bare er for de ”hardbarka”, men det stemmer ikke. RIB passer for personer i alle aldre, med ulike forutsetninger. Vår erfaring er at de som er mest skeptisk til å være med på tur, er de som har det bredeste smilet når vi går i land!

VELL MØTT.